Stijlfouten: contaminatie, pleonasme, tautologie

De drie bekendste stijlfouten zijn: contaminatie, pleonasme en tautologie.

Contaminatie: een contaminatie is een verhaspeling van twee begrippen. Er worden twee woorden of uitdrukkingen die ongeveer hetzelfde betekenen verkeerd gecombineerd.

Voorbeeld: Deze computer kost duur.

Bovenstaand voorbeeld is een verhaspeling van -Het kost veel- en -Het is duur-.

Pleonasme: een pleonasme ontstaat als je een eigenschap van een zaak of persoon nog eens uitdrukkelijk omschrijft, terwijl het begrip die eigenschap (zaak/persoon) toch al heeft.

Voorbeelden: blauwe smurf (een smurf is altijd blauw), ronde bal (een bal is altijd rond) en witte sneeuw (sneeuw is altijd wit).

Tautologie: bij een tautologie wordt een begrip twee keer genoemd. Het zijn woorden van dezelfde woordsoort die hetzelfde betekenen.

Voorbeeld: Ik heb me gehaast naar het station, maar ik heb de trein echter niet gehaald.

In dit voorbeeld staan de woorden -maar- en -echter-. Beide woorden hebben dezelfde betekenis en daarom is deze zin fout. Eén van de woorden moet je weglaten.

Maak oefening 1