Foutieve samentrekking

Uitleg bij de extra voorbeelden:

  1. ‘Zijn broek’ is in de eerste zin het onderwerp en in de tweede zin het lijdend voorwerp. Er is in dit geval sprake van een verschil in functie.
  2. Na ‘en’ zou je ‘worden’ in moeten voegen. Er is in dit geval sprake van een verschil in getal.
  3. Er is in zin 3 sprake van een verschil in betekenis.